Blog

Przymiarki Weselne

Przymiarki Weselne to projekt dotyczący tematyki wesela, a w szczególności momentu oczepin, Jest to próba twórczego przekształcenia tradycyjnej formy tego obrzędu i dostosowania go do obecnych realiów. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni w sieci, w której będzie można zapoznać się z niematerialnym (pieśni i scenariusze rytuału) jak i materialnym (plastyka obrzędowa) dziedzictwem kultury tradycyjnej na temat rytuałów weselnych a w szczególności oczepinowych.

Będzie to miejsce przeznaczone do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz twórczej pracy w celu dostosowania rytuału czepin do współczesnych realiów.

Zagadnienia, które spowodowały moje zainteresowanie tematem to przede wszystkim pytania o potrzebę lub jej brak kultywowania obrzędów weselnych i oczepinowych oraz możliwości ich aktualizacji i „skrojenia” do współczesności.

Zapraszam do współtworzenia projektu. Zależy mi na tym by Przymiarki Weselne były naszą współną opowiedzią. Kierując się powiedzeniem: „nic o nas bez nas” zapraszam do przyłączenia się do grupyna facebookuPrzymiarki Weslene . Tam będę ogłaszać warsztaty, spotkania oraz inne działania, w których będzie można uczestniczyć on line.

Wszystkie działania w ramach projektu Przymiarki Weselne są bezpłatne. Projekt jest reliazowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedziectwa Narodowego.

Zapis do newslettera

Proszę czekać

Dziękuję za zapisanie się :)